atom feed1 message in com.ubuntu.lists.ubuntu-it[ubuntu-it] [OT] msg di posta sbagliati
FromSent OnAttachments
rezcikFeb 6, 2005 2:14 am 
Subject:[ubuntu-it] [OT] msg di posta sbagliati
From:rezcik (rez@yahoo.it)
Date:Feb 6, 2005 2:14:13 am
List:com.ubuntu.lists.ubuntu-it

Mi scuso per avere inviato msg di posta sbagliati. Errore di configurazione per fretta!