atom feed6 messages in org.openoffice.nl.taalmodulesRe: [taalmodules] Nederlandse thesaurus
FromSent OnAttachments
Reginald RICQUIERFeb 27, 2004 1:34 pm.zip
Jigal van HemertFeb 28, 2004 1:43 am 
Reginald RICQUIERFeb 28, 2004 3:48 am 
JanCFeb 29, 2004 8:11 am 
Jigal van HemertMar 1, 2004 12:14 am 
Bart De WitMar 8, 2004 4:57 am 
Subject:Re: [taalmodules] Nederlandse thesaurus
From:Reginald RICQUIER (regi@belgacom.net)
Date:Feb 28, 2004 3:48:45 am
List:org.openoffice.nl.taalmodules

Hallo Jigal,

Je scoort uitstekend! Ik maak ook weleens fouten, voornamelijk in emails. Ik heb gelukkig een taalkundige in huis om mij bij tijd en stond te verbeteren.

MySQLCC is geen vereiste, wel dat je over een module beschikt voor de administratie van MySQL. Daar de meesten mysqladmin, een commandolijn tool, niet gebruiken of onvoldoende kennen heb ik MySQLCC vernoemd, maar het mag dus evengoed PHPMyAdmin zijn.

Het is niet mijn bedoeling om van de medewerkers te eisen dat zij een minimum aantal uren besteden aan dit project. Elkeen vult dit in volgens zijn eigen mogelijkheden en omstandigheden. Wel is het zo dat ik geen sporadische medewerkers zoek, maar mensen die toch als het even kan slechts enkele uren per maand aan dit project willen meewerken.

Wat de opmerking betreft over OOo, de benaming in de uiteindelijke release zal aangepast zijn. Er werd reeds genoeg hierover gediscussieerd de afgelopen maand, en de oplossing van Simon kan ik bijtreden.

Ik heb geen andere gegevens van doen dan het OS. Dit enkel om de juiste versie (Linux of MS Windows) van het programma aan elke deelnemer te kunnen bezorgen.

Wat de planning van het werk betreft: iedereen is vrij, maar ik stel voor dat iedereen als basisbegin een bepaalde letter voor zijn rekening neemt. Dit zal naarmate men vordert soms voor een deel overlappend, soms aanvullend zijn. Het is de bedoeling om maandelijks de aanvullingen en wijzigingen door te sturen. Dan worden deze door mij zo snel mogelijk verwerkt via een afzonderlijk programma, en elke deelnemer krijgt dan een nieuwe upgedate versie terug toegestuurd, waarmee verder kan worden gewerkt.

Als je dus wil meedoen, wil dit dan bevestigen. Je bent van harte welkom.

Groeten,

Reginald

Op zaterdag 28 februari 2004 10:43, schreef Jigal van Hemert:

From: "Reginald RICQUIER" <regi@belgacom.net>

Voor het thesaurus-project zoek ik enkele enthoesiaste vrijwilligers met taalkennis die beschikken over een PC

Hoe groot moet de taalkennis zijn? Dat in de eerste regel "thesaurusproject" aan elkaar geschreven mag/moet worden en dat het "enthousiaste" moet zijn, zie ik wel; ben ik nu geslaagd? ;-)

met MySQL-databaseserver en MySQLCC, zowel onder Linux maar ook onder MS Windows,

Is MySQLCC een verplichting? Zijn alternatieve beheerstools als PHPMyAdmin ook bruikbaar?

die bereid zijn om enkele avonden per maand aan dit project te besteden.

Bereid wel, maar een vast aantal uren per week of maand is lastig in te plannen. Heb je al een model/manier om taken te claimen (liefst in kleine delen)?

Dus, wie wil mee doen stuurt zijn gegevens door naar de mailinglijst taal@nl.openoffice.org, met vermelding van zijn OS. Ik probeer om tegen april de ganse zaak af te hebben.

OS: Windows 2000 Welke gegevens (die al niet in de e-mailheaders staan) heb je nog nodig?

En voor wie nieuwsgierig is, in bijlage een bestand met een 5-tal schermafdrukken van het reeds werkende programma.

Gezien de discussie die op een aantal nl.openoffice.org lijsten heeft gewoed over het verzoek van het bedrijf Open Office Automatisering, is het waarschijnlijk verstandig om overal in je programma "Open Office" te veranderen in OpenOffice.org (en de afkorting "OOo" te gebruiken)!

Groetjes, Jigal.