32 messages

org.openstreetmap.talk-hr [All Lists]

2014 March [All Months]

Page 1 (Messages 1 to 25): 1 2

[Talk-hr] Druženje - utorak 04-03-2014, pivnica Zlatni medo - 19h - Dražen Odobašić
Re: [Talk-hr] Druženje - utorak 04-03-2014, pivnica Zlatni medo - 19h - Matija Nalis
[Talk-hr] Unos lokacija za koje smo dobili podatke - hbogner
Re: [Talk-hr] Dopisi firmama za slobodno koristenje njihovih podataka - hbogner
[Talk-hr] Garmin karte - vale...@gmail.com
Re: [Talk-hr] Garmin karte - hbogner
Re: [Talk-hr] Garmin karte - hbogner
Re: [Talk-hr] Garmin karte - Gour
Re: [Talk-hr] Garmin karte - hbogner
Re: [Talk-hr] Garmin karte - hbogner
Re: [Talk-hr] Garmin karte - Gour
[Talk-hr] Fwd: Dopisi firmama za slobodno koristenje njihovih podataka - Vladimir Halgota
[Talk-hr] Fw: new "outdoor-natural" mailing list - gora...@gmail.com
[Talk-hr] Virtualni dan slobodnih i otvorenih tehnologija - Ksenija kulić
Re: [Talk-hr] Dopisi firmama za slobodno koristenje njihovih podataka - Vladimir Halgota
Re: [Talk-hr] Dopisi firmama za slobodno koristenje njihovih podataka - hbogner
[Talk-hr] Open data u drzavnim institucijama - hbogner
[Talk-hr] Hrvatsko-slovenska granica - hbogner
Re: [Talk-hr] Hrvatsko-slovenska granica - hbogner
Re: [Talk-hr] Hrvatsko-slovenska granica - hbogner
Re: [Talk-hr] Hrvatsko-slovenska granica - hbogner
Re: [Talk-hr] Po?tanski brojevi - Matija Nalis
Re: [Talk-hr] Hrvatsko-slovenska granica - hbogner
Re: [Talk-hr] Hrvatsko-slovenska granica - Janko Mihelić
Re: [Talk-hr] Hrvatsko-slovenska granica - hbogner

Page 1 (Messages 1 to 25): 1 2