8 messages

org.openoffice.sv.dev [All Lists]

2007 December [All Months]

status för språkkontroll i OO och för DSSO? - Ola Karlsson
Re: [sv-dev] status för språkkontroll i OO och för DSSO? - Niklas Johansson
Fria svenska ordlistor - 16 jan 2008 - Lars Aronsson
Inbjudan OKOS - Per Eriksson
BRM på februari - "Lars Noodén, Swedish Native-Lang co-lead"
Kan inte skriva üéè - Erik
Re: [sv-dev] Kan inte skriva üéè - Lars Noodén
Re: [sv-dev] Kan inte skriva üéè - Erik