11 messages

com.ubuntu.lists.ubuntu-l10n-ca [All Lists]

2017 March [All Months]

Pàgina de l'equip de traducció - Walter Garcia-Fontes
Re: [Ubuntu-cat] [Equip] Tasques de traducció per a la No Jam - Walter Garcia-Fontes
Re: lightdm-gtk-greeter - David2
Re: lightdm-gtk-greeter - Walter Garcia-Fontes
Re: lightdm-gtk-greeter - David2
Petició d'alta com a traductor i revisor - Robert Antoni Buj i Gelonch
Re: lightdm-gtk-greeter - Walter Garcia-Fontes
Re: Petició d'alta com a traductor i revisor - Walter Garcia-Fontes
Re: Petició d'alta com a traductor i revisor - Robert Antoni Buj i Gelonch
Re: Petició d'alta com a traductor i revisor - Walter Garcia-Fontes
Re: Petició d'alta com a traductor i revisor - Robert Antoni Buj i Gelonch