134 messages

com.ubuntu.lists.ubuntu-l10n-ca [All Lists]

2008 October [All Months]

Page 6 (Messages 126 to 134): 1 2 3 4 5 6

Re: Traduccions diverses - Siegfried-Angel
Re: Traduccions diverses - David Planella
Mòduls del GNOME - Joan
Re: Qüestions diverses - Joan
Re: Mòduls del GNOME - David Planella
Re: Mòduls del GNOME - David Planella
Actualitzacions de la documentació - David Planella
Re: Traducció del bluetooth-manager - Joan
Current Intrepid translation issues page - David Planella

Page 6 (Messages 126 to 134): 1 2 3 4 5 6