134 messages

com.ubuntu.lists.ubuntu-l10n-ca [All Lists]

2008 October [All Months]

Page 4 (Messages 76 to 100): 1 2 3 4 5 6

Traduccions - Jaume Villalba Sanchez
Re: L'upstream d'Avahi - Joan
Re: L'upstream d'Avahi - David Planella
Re: Traducció de "Hardware" - Josep Sànchez
Re: Traducció de "Hardware" - David Planella
Traduccions diverses - David Planella
Re: Traduccions diverses - Joan
Re: Traduccions diverses - Siegfried-Angel
Qüestions diverses - David Planella
Re: L'upstream d'Avahi - Joan
Re: Qüestions diverses - David Planella
Re: Traduccions diverses - Jordi Irazuzta
Re: L'upstream d'Avahi - Joan
Actualitzacions al wiki - David Planella
Re: Actualitzacions al wiki - Jordi Irazuzta
Paquets de traducció al català per l'OpenOffice.org 3.0 - Jordi Mas
Re: Actualitzacions de la documentació - David Planella
Re: em demano internet (amb la vènia) - David Planella
Fitxer per revisar: Hardware - Josep Sànchez
Re: Traducció del desktop-effects per revisar - David Planella
Re: Fitxer per revisar: Hardware - Josep Sànchez
Traducció del musicvideophotos - Joan
Re: update-manager - Jordi Irazuzta
Re: Traducció de l'SCIM - Joan
Re: update-manager - Jordi Irazuzta

Page 4 (Messages 76 to 100): 1 2 3 4 5 6