atom feed20 messages in com.ubuntu.lists.ubuntu-deElster Formular
FromSent OnAttachments
frankMar 3, 2013 4:58 am 
chris66Mar 3, 2013 5:17 am 
FrankMar 3, 2013 6:00 am 
CarstenMar 3, 2013 6:07 am 
Florian BrandesMar 3, 2013 6:34 am 
FrankMar 3, 2013 7:30 am 
Florian BrandesMar 3, 2013 8:58 am 
FrankMar 3, 2013 9:04 am 
Guenther DilgerMar 3, 2013 9:25 am 
MaxxMar 3, 2013 9:33 am 
FrankMar 3, 2013 10:14 am 
Guenther DilgerMar 3, 2013 10:40 am 
Florian BrandesMar 3, 2013 11:15 am 
FrankMar 3, 2013 12:51 pm 
Helga FischerMar 4, 2013 11:56 am 
CarloMar 4, 2013 1:35 pm 
FrankMar 5, 2013 12:34 am 
MaxxMar 5, 2013 11:58 am 
Marco NoackMar 5, 2013 11:13 pm 
Helga FischerMar 7, 2013 1:54 am 
Subject:Elster Formular
From:frank (fran@gmx.de)
Date:Mar 3, 2013 4:58:26 am
List:com.ubuntu.lists.ubuntu-de

Hallo Listlinge ;)

kann mir jemand sagen wann Elster Formular 2012 erscheint?? Gehört vielleicht nicht ganz hier her.....

-- Schöne Grüße Cooldriver Frank

Quid pro quo

UBUNTU LINUX Precise Pangolin 12.04 LTS Netbook Samsung NC10Plus