4 messages

org.openstreetmap.talk-lt [All Lists]

2014 May [All Months]

[Talk-lt] VILNIUS BIKE MAP - Frank "Frankas" Wurft, BaltiCCycle.eu
Re: [Talk-lt] VILNIUS BIKE MAP - Eduardas Kriščiūnas
[Talk-lt] Karaliaučiaus srities vietovardžiai - Justas Ingelevičius
[Talk-lt] Įvadas į JOSM - Tomas Straupis